Edukacja dzieci i młodzieży

Oferta skierowana jest do zorganizowanych grup szkolnych.
Przygotowane propozycje to połączenie działań edukacyjnych z różnymi formami wypoczynku i rekreacji zawierającymi jednocześnie treści historyczne związane z regionem, kultywowanie tradycji oraz promowanie proekologicznych zachowań.

Oferta ta oparta jest na trzech pakietach:

  • pakiet historyczny – kultywowanie tradycji,
  • pakiet ekologiczno – przyrodniczy,
  • pakiet okolicznościowy.

Szczegóły oferty znajdują się w zakładce „Pakiety turystyczne”.

Napisz do nas